Nəşriyyat: Bakı: Azərnəşr

Tapıldı 62 kitab mövcuddur
Termodinamika
1948,
Oksidimetriya
1962,
Üzvi kimya I hissə
1959,
Səhifə başına kitab sayı: