Əməkdaşlar

Əhmədova Elazə Məmməd qızı

Kitabxana bölməsinin rəhbəri

1980-cı ildə Baki Mədəni – Maarif texnikumunun kitabxanaçılıq ixtisasıını, !992-ci ildə isə  Bakı Dövlət Universitetinin Kitabxanaçılıq-biblioqrafiya   fakultəsinin bitirmişdir.

O, 1999-cu ildə qeyri-hökumət təşkilatlarının universitetlər arasında keçirtdiyi qrand müsbiqəsində iştirak edərək “Poliqrafiya və nəşriyyat işi”layihəsinin qalibi olmuşdur. Ayrı-ayrı illərdə universitet rəhbərliyi, 2006-cı ildə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən fəxrifərmanla  təltif edilmişdir.

 

Axundova Ruhiyyə İbrahim qızı

Biblioqraf

1993- 1995 - ci ildə Əhməd Cavad adına Baki Mədəni – Maarif texnikumunda təhsil almışdır.

 2002-cü ildən Lənkəran Dövlət Universitetinin Elmikitabxanasında biblioqraf vəzifəsində çalışır.

 

Zeynəb Tahirova Məhərrəm qızı

Kitabxanaçı

1991-1993-cü illərdə Bakı Plan-İqtisad texnikumunda təhsil almışdır.

2003-cü ildən Lənkəran Dövlət Universitetinin kitabxanasında kitabxanaçı vəzifəsində çalışır.

 

Məmmədova Ziyafət Rəcəb qızı

Kitabxanaçı

1987-1989-cu illərdə  N.K.Krupskaya adına Bakı Mədəni - Maarif texnikumunda təhsil almışdır.

2002-ci ildən Lənkəran Dövlət Universitetin kitabxanasında kitabxanaçı vəzifəsində çalışır.

 

Məmmədova Şəmidə Əlyar qızı

Kitabxanaçı

1997- 2000 –ci illərdə Astara Pedaqoji texnikumunda təhsil alməşdır.

2017 – ci ildən Lənkəran Dövlət Universitetinin Kitabxanasında  kitabxanaçı vəzifəsində çalışır.

 

Təhməzova Aybəniz Fəxrəddin qızı

Kitabxanaçı

!991-1993-cü illərdə Lənkəran Pedaqoji texnikumunda təhsil almışdır.

2016-cı ildən Lənkəran Dövlət Universitetində kitabxanaçı vəzifəsində çalışır.

 

Nəsirova Kəmalə Əbdüləzim qızı

Kitabxanaçı

1988-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin biologiya fakultəsini bitirmişdir

2011-ci ildən Lənkəran Dövlət Universitetində kitabxanaçı vəzifəsində çalışır.

 

Məmmədova Bəsirə Məhərrəm qızı

Kitabxanaçı

2007-ci ildə Lənkəran Dövlət Universitetinin Humanitar fakultəsini tarix ixtisası üzrə təhsil almışdır.

2016-cı ildən Lənkəran Dövlət Universitetində kitabxanaçı vəzifəsində çalışır.