Əlaqə

Kitabxana ilə əlaqə saxlamaq üçün:

Ünvan:  AZ-4200, Lənkəran şəhəri, General Həzi Aslanov xiyabanı - 52.

Telefonlar:  (+994) 025 255 10 37,  025 255 17 97;     Faks:   (+994) 025 255 27 86.

E-mail:   info@lsulibrary.com