WEB-Texnologiyanın əsasları. (I hissə-HTML-nişanlama dili) Dərs vəsaiti

0.00 Avg reytinq0 Qiymətləndirmə
Nəşriyyat: Bakı:
Janrlar: İnformatika
Müəlliflər:
Səhifə: 133 səhifə
Üzlük: Sərt Üzlük
Dil: Azərbaycan
Fiziki Forma: CD/DVD
Tipi: Standard

Rəylər

Vacib məlumatları daxil edin e-poçt ünvanınız paylaşılmayacaq.