Son Kitablar

Təqribi hesablama üsulları.
1986, Məmmədov Yəhya
Sonlu fərqlər sxemi
2004, Qəhrəmanov Polad
Xətti proqramlaşdırma
1998, Paşayev R.
Riyazi məntiq
2015, Sadıxov Z.
Ədədi üsullara giriş
1987, Samarski Aleksandr
Həndəsə kursunun strukturu
1966, Cavadov Maqsud

Ən çox oxunan yazarlar

Mustafayev Qara
2 kitab